Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi & Bristol Üroloji Enstitütüsü Bristol Ürodinami Kursu

  • Teorik ve hands on eğitimler

  • Hasta ve klinik bazlı test yorumlamaları

  • Ürodinamiye ait tüm temel bilgiler

  • Uluslararası deneyimli kurs eğitmenleri

  • Hasta başı eğitimler

  • Kurs sonu bilgi değerlendirme amaçlı test

  • Tıpta uzmanlık eğitimi

  • Kapsamlı eğitim programı

  • Alanında uzman klinisyenlerle test bazlı incelemeler

Hedef kitle: Asistan, araştırma görevlileri, uzman hekimler ve ürodinami ile ilgilenen tüm sağlık çalışanları

Toplantı dili İngilizce olup toplantı süresince Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.