ICS Onaylı ve Sertifikalı
İstanbul - Bristol Ürodinami Kursu

Değerli meslektaşım,

 

Ülkemizde ürodinami alanında en önemli eğitimlerden biri olan ve alanında tek olan  “ICS onaylı ve sertifikalı Bristol Ürodinami Kursu””nu, pandemi sürecinden sonra bu yıl 21-22 Mayıs 2022’de tekrar yüz yüze sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.     

ICS onaylı ve sertifikalı İstanbul-Bristol Ürodinami kursunda erişkin ve çocuk hastalarda işeme bozukluklarına ait patolojileri ayırtetmede kullanılan ürodinami testleri detaylı olarak ele alınacaktır. Kurs; temel ürodinami eğitimi, interaktif tartışmalar, örnek traseler, ölçümde temel noktalar ve video sunumları ile zenginleştirilmiş olarak gerçekleştirilecektir. 
Bu yıl ilk kez cihazlar üzerinde hands-on incelemeler ve örnek in vitro ölçümler de yapılacaktır. 

Bristol Üroloji Enstitüsünden Marcus Drake, Hashim Hashim in yanı sıra klinik ürodinami mühendisi Andrew Gammie de klinik tecrübesi ile bizlerle birlikte eğitimde yer alacak. Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Rahmi Onur ve Prof. Dr. Selçuk Yücel de kursta eğitimde bulunacaklar.
Kurs öncesinde eğitim materyalleri (kurs hand-outs ve ICS ve ilgili derlemeleri) tüm katılımcılara iletilecek olup kursta, bu yıl erişkin ve pediatrik olgulara ait örnek traseler de tartışılacaktır.
Alanında tek olan bu önemli kursta 21-22 Mayıs 2022’de birlikte olmak dileği ile. 

 

Sevgi ve saygılarımla.

  

Prof. Dr. Rahmi Onur

İstanbul-Bristol Ürodinami 

Kurs Başkanı

 

BRISTOL CERTIFICATE IN URODYNAMICS COURSE

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM
TEMEL KURS
2022