Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi & Bristol Üroloji Enstitütüsü Bristol Online Ürodinami Kursu

  • Ürodinamiye genel bakış

  • Hasta ve klinik bazlı test yorumlamaları

  • Ürodinamiye ait tüm temel bilgiler

  • Uluslararası kurs eğitmenleri ile video sunumları

  • Kurs sonu bilgi değerlendirme amaçlı test

  • Videoürodinami, Ambulatuvar ürodinami

  • Çocuklarda ve Nörojen mesane olgularında ürodinami

  • Örneklerle ürodinamik incelemeler

Toplantı dili İngilizce olup toplantı süresince Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.