Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi & Bristol Üroloji Enstitütüsü Bristol Online Ürodinami Kursu

Ürodinamiye giriş

Temel prensipler

Basınç ölçüm videoları

İşleme başlama- cihazlarla basınç ölçüm videoları

Erkekte basınç akım incelemeleri

Üroflovmetri trase yorumlamaları

Kadında ürodinami

Nöropatik hastada ürodinami

Ambulatuvar ürodinami

Traseler ve örneklerle ürodinami incelemeleri

Toplantı dili İngilizce olup toplantı süresince Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.