İstanbul - Bristol Ürodinami Kursu

Temel Bristol Ürodinami Kursu

 • Ürodinamiye giriş
 • Temel prensipler
 • Basınç ölçüm videoları
 • İşleme başlama- cihazlarla basınç ölçüm videoları
 • Erkekte basınç akım incelemeleri
 • Üroflovmetri trase yorumlamaları
 • Kadında ürodinami
 • Çocukta ürodinami
 • Nöropatik hastada ürodinami
 • Ambulatuvar ürodinami
 • Traseler ve örneklerle ürodinami incelemeleri

BRISTOL CERTIFICATE IN URODYNAMICS COURSE

BİLİMSEL PROGRAM
2022