İstanbul - Bristol Ürodinami Kursu

Temel Bristol Ürodinami Kursu

 • Ürodinamiye giriş
 • Temel prensipler
 • Basınç ölçüm videoları
 • İşleme başlama- cihazlarla basınç ölçüm videoları
 • Erkekte basınç akım incelemeleri
 • Üroflovmetri trase yorumlamaları
 • Kadında ürodinami
 • Çocukta ürodinami
 • Nöropatik hastada ürodinami
 • Ambulatuvar ürodinami
 • Traseler ve örneklerle ürodinami incelemeleri

Kurs Eğitmenlerimiz

Prof. Dr. Marcus Drake

Prof. Dr. Rahmi Onur

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selçuk Yücel

Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı

BRISTOL CERTIFICATE IN URODYNAMICS COURSE

BİLİMSEL PROGRAM
2022