Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi & Bristol Üroloji Enstitütüsü
Bristol Online Ürodinami Kursları

Temel Bristol Ürodinami Kursu

 • Ürodinamiye giriş
 • Temel prensipler
 • Basınç ölçüm videoları
 • İşleme başlama- cihazlarla basınç ölçüm videoları
 • Erkekte basınç akım incelemeleri
 • Üroflovmetri trase yorumlamaları
 • Kadında ürodinami
 • Nöropatik hastada ürodinami
 • Ambulatuvar ürodinami
 • Traseler ve örneklerle ürodinami incelemeleri

İleri düzey Bristol Ürodinami kursu

 • Ürodinami alanında daha önce tecrübesi olan uzman, sağlık çalışanları ve yardımcıları için kapsamlı eğitim
 • Ürodinami ekipmanı ve ölçümlerinde güncelleme
 • Alt üriner sistem semptomu olan zor olgularda ürodinamik incelemeleri
 • Tekrarlayan şikayeti olan olgular ve zor vakalarda ürodinaminin rolü
 • İnteraktif tartışma
 • Hastalığa özgü yorumlar
 • Tüm katılımcılar ve panelle tartışma

BRISTOL CERTIFICATE IN URODYNAMICS COURSE

BİLİMSEL PROGRAM
2021

ADVANCED BRISTOL URODYNAMICS COURSE

BİLİMSEL PROGRAM
2021